Areał uprawy kukurydzy wzrasta u nas z roku na rok i kombajn potrafiący wyłuskać żółte nasiona z ponaddwumetrowych roślin staje się najważniejszą maszyną dla wielu wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych. Jednym z nich jest OHZ Kamień Ząbkowicki, w którego gospodarstwie w Niedźwiedziu niedaleko czeskiej granicy uprawia się 1150 ha kukurydzy na nasiona oraz 800 ha pszenicy i […]

Read the rest